IPB

Emlékeztető!

Üdvözlünk a MűHOSz régi fórumán! Örömmel tájékoztatunk, hogy a Műlegyező Horgászok Országos Szövetségének megújult portálja elérhető a www.muhosz.hu oldalon.

Az aktív fórum a forum.muhosz.hu oldalon működik.Az itt található régi fórumot lezártuk és igyekszünk olvasható állapotban tartani.

Találkozzunk a vízparton!


Üdvözlünk a fórumon! ( Bejelentkezés | Regisztráció )

> Súgó téma
Íme a választott téma
Add meg a keresendó szót:   

> 05. Moderációs alapelvek és szabályok
Íme a választott téma
Moderációs alapelvek és szabályok
 

Az MűHOSz internetes Fórumának célja, hogy regisztrált felhasználóinak lehetőséget teremtsen az információcseréhez, vitához, szabad vélemény-nyilvánításhoz.

A fórumok utólag moderáltak, ami azt jelenti, hogy minden beküldött üzenet megjelenítése vagy utólagos törlése felett döntési joggal rendelkeznek a honlap szerkesztősége által kijelölt ún. moderátorok, akiknek feladata, hogy biztosítsák a kulturált és barátságos társalgás lehetőségét.

A moderátoroknak e feladataik végrehajtása céljából joguk van: 

    -  azonos témakörökben indított témákat (továbbiakban: topikokat) összevonni, illetve a nem megfelelő helyen nyitott topikokat áthelyezni,

    - mérleges után, illetve kérésre topikokat törölni, illetve az egyes topikok címét megváltoztatni,

    - azokat a topikokat, amelyekhez hosszabb ideig nem érkezett hozzászólás lezárni,

    - a 4. pontban felsorolt esetekben hozzászólásokat törölni,

    - indokolt esetekben a felhasználó hozzászólási jogosultságát elvenni (5. pont), vagy

    - felhasználói nevet törölni (6. pont).

1.  Topik törlése

a.      Topik törlése önálló döntés alapján

    A moderátorok saját hatáskörben, külön kérés nélkül törlik azokat a topikokat, amelyek nincsenek összhangban a Fórum közösségi információk nyújtására irányuló törekvésével.

b.      Topik törlése kérésre

    A moderátorok - az egyes topikok nyitója, vagy bármely más felhasználó kérése esetén - mérlegelés után döntenek az adott topik törléséről, illetve meghagyásáról.

 

2.  Topik címének megváltoztatása

    A moderátorok önálló döntés alapján, illetve kérésre változtathatják meg egy adott topik címét. A topik címének megváltoztatására irányuló kérést kizárólag a topiknyitó kezdeményezheti.

3.  Topik lezárása

    - Azokat a topikokat, amelyekben egy konkrét kérdésre a fórumtagság által adott választ követően hat hónapig újabb hozzászólás nem érkezik, a moderátorok lezárhatják. (Ez nem zárja ki, hogy azonos kérdésben újabb topikot lehessen nyitni.)

    - A moderátorok lezárhatják azokat a topikokat is, amelyekben hat hónapig újabb hozzászólás nem érkezik, amennyiben azonos tartalmú másik topikban rendszeresek a hozzászólások. 

4.  Hozzászólások törlése

a. A moderátorok munkakörükből fakadóan tartalmi okok miatt jogosultak törölni azokat a hozzászólásokat, amelyek

    - az MűHOSz honlapjának fóruma közösségi információinak átadást akadályozzák (azaz témaidegenek),

    - bűncselekményre, vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, vagy arra való jelentkezést tartalmaznak,

    - agresszívek, félelemkeltők, gyűlöletre uszítanak, rasszista megnyilvánulásokat, vulgáris vagy obszcén kifejezéseket tartalmaznak, személyiségi, illetve közösségi jogokat sértenek, 

    - népek, nemzetiségek, etnikumok, nemek, korosztályok közötti hátrányos megkülönböztetést tartalmaznak, akár burkolt formában is,

    - a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi-etikai normáit, a természeti, történelmi, tudományos, kulturális értékek megbecsülését, bármely világnézeti, vallási meggyőződést súlyosan sértenek,

    - megjelentetése igazolhatóan szerzői jogi érdeksérelemmel jár,

    - a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően és szándékosan akadályozzák, vagy zavarják,

    - a moderátorok személyét nem a moderátori tevékenységükkel összefüggően támadó hangvételűek,

    - a vitapartner személyét, szellemi, szakmai vagy egyéb képességeit súlyosan sértik,

    - visszamásolt törölt hozzászólások,

    - szándékos vagy véletlenszerű többszöri bemásolások (flood),

  - a 7. pontban felsorolt tiltások bármelyikét semmibe vevő hozzászólások

    - a moderációs szabályzatban rögzített elveket sértő, de eredetileg nem a Fórumban megjelent tartalmak terjesztésére irányulnak vagy az ilyen típusú internetes oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmaznak, vagy

    - a fentieken túlmenően a közzétételük időpontjában hatályos jogszabályokba ütköznek.

b. A moderátorok mérlegelés után, illetve kérésre törölhetik azokat a hozzászólásokat, amelyek

    - személyes adatot, vagy információt tartalmaznak valakiről, ha az illető sérelmezi ennek nyilvánosságra hozatalát, és hitelt érdemlően igazolja, hogy adatait jogellenes módon közölték a fórumon,

    - témaidegenek,

    - nem magyar nyelvűek.

5.  Felhasználó hozzászólási jogának megvonása

A moderátorok az egyes felhasználók hozzászólási jogát megvonhatják, akár véglegesen is, amennyiben az ideiglenes letiltás lejárta után a felhasználó a letiltásra okot adó tevékenységét tovább folytatja. 

6.  Kitiltás (felhasználói név törlése)

    -  Indokolt esetekben a moderátorok kitilthatják azokat a felhasználókat, akik több esetben, vagy többszörösen megsértik a moderálási alapelveket.

    -  Kitiltásra kerülnek azok is, akik szándékosnak minősülő technikai és tartalmi jellegű kárt okoznak, illetve egyazon hozzászólást szándékosan egy vagy több topikban több alkalommal helyeznek el (ismétlés).

-    Azonnali kitiltást von maga után a nick (fedett név, virtuális név) hamisítás is.

 

A moderátorok a törléseikről, a letiltásokról a "Közlemények" témában tájékoztathatják a felhasználókat. 

A törlések, letiltások indokolása a moderátorok számára nem kötelező! A moderátoroknak abban az esetben is lehetőségük van moderációs lehetőségükkel élni, ha ebben a szabályzatban kifejezetten nem tiltott, de annak szellemiségével ellentétes hozzászólással vagy szándékkal találkoznak. Szintén lehetőségük van a moderátoroknak a téma függvényében megengedőbben vagy éppen szigorúbban értelmezni a szabályokat, amely azonban nem jelent a témában hozzászólók közti megkülönböztetést.

7.  Tiltások 
a)  Tilos a fórumban hatályos jogszabályba vagy közerkölcsbe ütköző tartalmat postázni, vagy ilyen tevékenységre másokat felhívni, buzdítani, ebbe beleértve a vulgáris kifejezések használatát. 
b)  Tilos jó hírnév megsértésére vagy az olvasók félretájékoztatására alkalmas, nem bizonyított állítások tényként tálalása, vagy ennek sugalmazása. 
c)  Tilos a nyilvánvalóan provokációs célzattal, az érintettekből feltehetően heves indulatokat kiváltó megnyilvánulások postázása. 
d)  Tilos a mások megtévesztésére alkalmas, már korábban regisztrált felhasználó vagy közismert személy-, cég- vagy márkanévvel azonos vagy azokra hasonlító nicknevek használata. Ez a tiltás kiterjed az oldallal és annak üzemeltetőivel összefüggésbe hozható névtorzításokra és hasonlóságokra, valamint az üzemeltetésben valamilyen funkció betöltését sugalmazó nevek használatára is. 
e)  Tilos a nicknevek szándékoltan pontatlan vagy torzított írása, különösen az olyan esetekben, ahol így valamilyen sértő kifejezésre vagy jelenségre utaló forma áll elő. 
f)  Tilos a duplikált postázás és a flood, azaz lényegében ugyanannak a hozzászólásnak több különböző témába történő és/vagy ismételt beküldése. 
g)  Szintén tilos az "off-olás", azaz a témához közvetlenül nem kapcsolódó hozzászólások beküldése. 
h)  Tilos a mások szellemi, szakmai vagy egyéb képességeit sértő módon minősítő kijelentések, vagy ezt implikáló kérdések postázása. 
i)  Tilos a hozzászólók "valódi" (polgári) identitásának azonosításra alkalmas adatok nyilvánosságra hozatala, ha az triviális, bárki által könnyen hozzáférhető és közismert információk alapján és eszközök segítségével ki nem deríthető. Különösen súlyos szabályszegés ha az előbb vázolt körülmények között a hozzászóló neve, címe vagy munkahelyére vonatkozó adatok kerülnek nyilvánosságra. 
Szöveges verzió A pontos idő: 2019. 09. 22. 17:49