Súgó - Keresés - Felhasználók - Naptár
Teljes verzió: K Ö Z L E M É N Y E K
Régi MűHOSz Fórum - Z Á R V A > MŰHOSZ-->Műlegyező Horgászok Országos Szövetsége > A SZÖVETSÉG KÖZLEMÉNYEI
Dark Wader
Ide kerülnek a MűHOSz hivatalos közleményei.
manitou
Tisztelt Legyes Sporttársaim,

február 24-én délután a MŰHOSZ rendes éves közgyűlésén nagy megtiszteltetésben részesültem, elnökké választottatok. Az azóta eltelt két hétben sokat töprengtem, információt gyűjtöttem, próbáltam feldolgozni az akkor, és azóta történt dolgokat . Készültem arra, hogy ezt a pár sort megírjam, kerestem és vártam azokat a gondolatokat, amiket most meg szeretnék osztani Veletek.

Örömmel fogadtam az őszinte gratulációkat, a baráti mosolyokat;és kissé kelletlenül, de tudomásul vettem azt is, hogy létezik egy olyan típusú megosztottság a legyes társadalomban, aminek egyszerűen nincs létjogosultsága . Ma, Magyarországon néhány százra tehető azoknak a száma, akik a legyező horgászattal foglalkoznak. Ez a szám lentről nézve nagyon soknak tűnhet, ám ha azt nézzük, hogy több százezer ember horgászik, akkor ez bizony nagyon kevés, mondhatni elenyésző. Sokunkban egyformán fogalmazódik meg az alapelv, mely szerint a legyezés a tökéletes eggyéválás a természettel, a harmónia és a belső béke keresése, megtalálása. Sajnos ezzel a szép gondolattal ellenkező folyamatokat is tapasztalhatunk, miközben a huszonegyedik század adta modern lehetőségek valamelyikén élünk éppen társadalmi életet.
Mindennapos viták, összeveszések szem és fültanúi vagyunk, melyek alapmotivációi sok esetben az irigység, és az értetlenség. Nem azzal foglalkozunk, hogy a jó törekvését elismerjük, hanem a rossznak adunk utat. Az sokkal egyszerűbb. Miért nem keressük inkább a békés megoldásokat ? Miért tud oda eljutni
egy hasonló indíttatású emberekből álló csoport, hogy folyamatosan feszültséget generáljon, és megoldás helyett újabb problémahalmazokat vessen fel ?
Az építő vitákra természetesen szükség van, hiszen ezek viszik előre a világot. A nem megfelelő helyen történő nem megfelelő dolgok felett pedig a természet örök törvényei szavazzanak ítéletet.

A két héttel ezelőtti nap óta semmi nem változott. Nem lettem más, nem szeretnék mást, mint azelőtt. A sok jó emlék, az emlékezetes horgászkirándulások, nagy pecák, nagy barátságok mind azt súgják; a világot mi tesszük olyanná, amilyenné szeretnénk. És ha a hasonlóan gondolkozó emberek hasonlóan is cselekszenek, nem lehet kétséges a végeredmény sem .


Baráti üdvözlettel,

Somogyi Péter
a Műlegyező Horgászok Szövetségének Elnöke


Kelt; Budapest, 2007.március 7-én .
romi
Tárgy: Jegyzőkönyv

Amely a Műlegyező Horgászok Országos Szövetségének (továbbiakban: Műhosz) 2007. február 24.-én megtartott közgyűlésének jegyzőkönyve.
A jegyzőkönyv vezetője: Romhányi László.
A közgyűlést levezető elnök: Erdélyi Balázs.

A közgyűlésen a 11 tagszervezetből 10 képviseltette magát a megválasztott képviselőjük révén, és több tag is részt vett a gyűlésen, akik éltek tanácskozási és véleményezési jogukkal.
Ezért megállapítható, hogy a közgyűlés határozatképes.
Józsa Imre tiszteletbeli elnök megnyitója után a napirendi pontok felsorolása és elfogadása következik.
Napirendi pontok:
1.
- Éves beszámoló a 2006.évben tevékenységeinkről. Tartja: Klément Ferenc elnök
- Pénzügyi beszámoló a 2006-os évről. Tartja: Romhányi László titkár
- Tagszervezetek beszámolója a 2006. éves tevékenységükről.

2.
Szervezeti és személyi változások megbeszélése:
- A szövetségünk székhelyének megváltoztatása.
- Kibővített elnökség megválasztása, feladatuk meghatározása.
- Tagdíj

3.
A 2007. évi versenyek:
- A 2006. évi II. Nemzeti bajnokság lezárása és a 2007. évi III. Nemzeti bajnokság megnyitása.
- A III. Nemzeti bajnokság tervezett versenynaptárának megbeszélése.
- A versenyek szabály módosításának meghatározása.

4.
- A Műhosz internetes fórumáról és a műlegyező horgász társadalom közötti ellentétekről a tagság meghallgatása és nyílt vitája.

5.
A 2007. év célkitűzései:

A közgyűlés a napirendi pontokat egyhangúan, 10-0 arányban megszavazta.
A közgyűlésen Erdélyi Balázs levezető elnök adja meg a szót a beszámolókhoz és a hozzászólásokhoz, és kéri meg a tagságot a szavazásra.



1,
- Az elnökségi beszámolót Klément Ferenc tartja a közösen elért céljainkról és a 2006-os évben a Műhosz által szervezet eseményekről és sikereiről tart beszámolót.
A közgyűlés a beszámolót egyhangúan 10-0 arányban elfogadta.
- A pénzügyi beszámolót Romhányi László titkár tartja a 2006.év kiadásairól és bevételeiről. A részletes kimutatást táblázatba foglalva bárki megtekintheti a szünetben.
A közgyűlés a beszámolót egyhangúan 10-0 arányban elfogadta.
A közgyűlés megegyezik 2007. évi tagdíjakban ami a 2006. évihez képest változatlan.
- A tagszervezetek beszámolóit a 2006-os évről a szervezetek képviselői tartják.
Kecskemétiek nevében Wágner László beszél majd egymás után az Északi Jégmadarak részéről Erdélyi Balázs beszél az Észak Magyarországi Horgász egyesületekkel kötött megállapodásukról a Sajón rendezett legyes versenyről. A Duna mentiek részéről Józsa Péter beszél megemlíti a Duna menti, Ipolyparti Bogarasok és a Dunakanyar Legyezőhorgász Baráti Kör egyesülését és hivatalos bejegyzését.
Az Ipoly partiak részéről File István tart beszámolót a 2006. évben rendezett II. Ipoly parti Bogaras kupáról és a 2007-ben várható versenyről. A bihariak nevében Kathi László beszél a 2006-ban megrendezett II. Fish-Fantom kupáról . A Dunakanyariak nevében Csörgő István beszél utána a Galgamácsai Pelikánok egyesülés nevében Bagyánszki János tart egy bemutatkozást a mint új tagszervezet és a céljaikról egy beszámolót. Aknai Péter a Baranyaiak részéről tart beszámolót . A NagyLegyek részéről Dénes Ádám kap szót majd végül A Nyálka Team nevében Somogyi Péter tart beszámolót.

2,
- Az elnökség javaslatára a Műhosz eddigi székhelyét ami Debreceni bejegyzésű Budapestre helyezné át.
A levezető elnök a javaslatot vitára bocsátja. A megbeszélés után a székhely változtatásról, a közgyűlés egyhangúan 10 a 0 arányban igennel szavaz.
A székhelyet az eddigi: Debrecen. 4029 Csillag u. 96.-ról a Budapest. 1222. Széchenyi utca 24.-be, helyezi át.
-Az elnökség újelnökségi tagokkal kibővített elnökségre tesz javaslatot a közgyűlés felé.
A javasolt új elnökségi tagok:
-Józsa Péter a versenyekért és a rendezvényekért felelős alelnök
-Somogyi Péter ügyvezető elnök
Józsa Pétert a közgyűlés egyhangúan 10-0 arányban megszavazza elnökségi tagnak

Somogyi Péter megválasztása előtt Klément Ferenc elnök szünetet kér
A levezető elnök 10 perc szünetet hirdet.

A szünet után folytatódik a közgyűlés, a szavazásra jogosultak száma változatlan a szünet előttihez képest.

A szavazás előtt Klément Ferenc elnök kér szót.
A levezető elnök meg adja a szót.
Klément Ferenc a Műhosz elnöke egyéni okokra hivatkozva lemond az elnökségről megköszöni a bizalmat és kéri, hogy új elnököt válasszon a közgyűlés a Műhosz élére.
Romhányi László titkár kér szót és Somogyi Pétert javasolja új elnök jelöltnek.
Az elnökség új javaslatot tesz a Műhosz elnökségére, ami a következő.
-Somogyi Péter elnök
-Erdélyi Balázs a nemzetközi és a hazai kapcsolatokért felelős alelnök
-Józsa Péter a versenyekért és a rendezvényekért felelős alelnök
-Romhányi László titkár
Józsa Péter bizalmi szavazást indítványoz a leendő elnökségi tagokról a közgyűlés felé, amit a közgyűlés egyhangúan elfogad.
A levezető elnök a bizalmi szavazást megindítja.
A közgyűlés 9igen 0 nem szavazattal 1 tartózkodással Somogyi Pétert a Műhosz elnökének választja.
A közgyűlés Józsa Pétert 10 igen és 0 nem szavazattal a Műhosz alelnökévé választja.
A közgyűlés Romhányi Lászlót 10 igen és 0 nem szavazattal a Műhosz titkárának választja.
A közgyűlés Erdélyi Balázst 0igen 8 nem és 2 tartózkodás után nem választotta be a Műhosz elnökségébe.
Az új elnökségi tagok és tisztségük a szavazás után:
-Somogyi Péter: elnök
-Józsa Péter: alelnök
-Romhányi László: titkár

Ezt követően a közgyűlést levezető elnöki tisztet Erdélyi Balázs Somogyi Péternek adja át.
Somogyi Péter megköszöni a bizalmat és folytatja a közgyűlés menetét.
Az új elnökség döntése szerint az elnökség 1 évig három fős marad.
Az elnökség új, a Műhosz működését elősegítő bizottságok felállítását határozza el úgy mint:
-Felügyelő bizottság. Elnöke: Csörgő István
-Versenybizottság. Vezetője: Gégény Viktor
-Sport és nemzetközi kapcsolatokért felelős bizottság. Vezetője: Virág Zoltán
-Ideiglenesen megbízott szövetségi kapitány: Józsa Péter.

3,

A versenyekkel kapcsolatos napirendi pontokra rátérve Józsa Péter kapja meg a szót.
Ismerteti a 2006. évi Műhosz által kiírt II. nemzeti bajnokság végerdményét és azt lezárja, majd ezután a Műhosz által kiírt 2007. évi III. nemzeti bajnokságot megnyitja.
A III. nemzeti bajnokság tervezett versenyeinek és időpontjainak, kvalifikációs besorolásuknak valamint a versenyek lebonyolításáért felelős személyek megbeszélése következik.
A tervezett versenyek :
1,-Aranyszarvas Műlegyező verseny. Felelős személy: Erdélyi Balázs. Besorolása: Tavi kiemelt kvalifikációs.
Tervezett időpont: 2007. 06. 22-23-24. Helyszín: Ménesi tó
2,-III. Fish-Fantom Kupa. Felelős személy: Kathi László. Besorolása: Folyóvízi kvalifikációs.
Tervezett időpont: 2007. 07. 14. Helyszín: Körös
3,-III. Bogaras Kupa. Felelős személy: File István. Besorolás: Folyóvízi kvalifikációs.
Tervezett időpont: 2007. 08. 04. Helyszín: Ipoly
4,-Sajó Kupa. Felelős személy Erdélyi Balázs. Besorolás: Folyóvízi kvalifikációs.
Tervezett időpont: 2007. 09. 08. Helyszín: Sajó
5,-San Kupa. Felelős személy: Műhosz elnökség, Virág Zoltán. Besorolása: Folyóvízi kiemelt kvalifikációs.
Tervezett időpont: 2007. 10.-hó Helyszín: San folyó (Lengyelország)
6,-Boszniai verseny. Felelős személy: Műhosz elnökség, Hárságyi Péter Besorolása: Folyóvízi kiemelt
kvalifikációs.

Az 5.és a 6. pontban felsorolt versenyek időpontjáról és helyszínéről a külföldi partnerrel történt egyeztetés után dönt az elnökség.
A tervezett versenyeket a közgyűlés egyhangúlag jóváhagyta majd rátért a szabálymódosításokra. Gégény Viktor kapta meg a szót. Gégény Viktor javaslatot tesz a csapatversenyeken induló csapattagok létszámának változtatására és a versenypontok számításának módosítására. Majd Bagyánszky János javaslatot tesz arra , hogy a hat kvalifikációs versenyből egy versenyzőnek az öt legjobb versenyeredményét vegyék figyelembe a kvalifikációs pontok záró - év végi - összeadásánál.
A közgyűlés a módosításokat elfogadta.
Majd Józsa Péter alelnök Gégény Viktort bízza meg az új kvalifikációs pontszámítások kidolgozásával.
Gégény Viktor a feladatot elvállalja.
Romhányi László javaslatára egységes minden versenyen használatos ponttáblázatot dolgoz ki a versenybizottság, valamint a versenypályák hosszát és egy szektoron belül tartózkodó személyek számát a verseny helyszínének adottságai szerint egységesíti.
Erdélyi Balázs javaslatára a versenyzők versenyzői igazolványt válthatnak ki, amivel támogatnak egy külön pénzügyi alapot a versenyek lebonyolításához és szervezéséhez. A kvalifikációs pontversenyben versenyzői igazolvánnyal rendelkezők szerepelnek.
A közgyűlés megegyezik abban, hogy a versenyeken a csapatnevezési díjakat megszünteti.
A versenyek nevezési díjait mindig a versenyek lebonyolításáért felelős személyek szabhatják meg.
A versenyeken a MÜHOSZ által legyártatott egységes oklevelet kapnak a helyezettek.



4.A MÜHOSZ által megvásárolt és üzemeltetett internetes fórum fenntartásáról a közgyűlés megegyezik és moderátorának Pálffy Zoltánt kéri fel, valamint megegyezik a közgyűlés, hogy a műlegyező horgásztársadalom kettészakadása és széthúzása ellen megpróbál fellépni és ezért felkéri minden tagját, hogy a továbbiakban mellőzzön minden más számára sértő megnyilvánulást.
A közgyűlés megegyezik abban, hogy az elnökség a Magyarországon működő más horgászszövetségekkel a kapcsolatot vegye fel és közös érdekeink ügyében tárgyaljon és próbáljon megegyezésre jutni.

5. A MÜHOSZ 2007. évi célkitűzései:
- a harmadik nemzeti bajnokság megrendezése és sikeres lebonyolítása
- az Eger-patak halászati jogának megszerzése, a tárgyalások felgyorsítása valamint a gödöllői „csukás-tó” horgászati kezelésének megszerzése és annak hasznosításának kidolgozása
Ezeknek az ügyeknek a felelős személye Csorbai Balázs.
Bagyánszky János ajánlatot tesz, hogy Galgamácsán megrendeznek egy horgász-vadász bált amin a műlegyes horgászat bemutatása és népszerűsítése is a célok között szerepel.

A közgyűlést Somogyi Péter a levezető elnök zárja.

Budapest, 2007. február 24.



------------------------------------------ -------------------------------------------
Somogyi Péter Levezető Elnök Romhányi László jegyzőkönyvveze
dry
A "Súgó" 05.-ös menüpontjában ( http://www.muhosz.hu/forum/index.php?act=H...DE=01&HID=5 ) megtalálhatóak az új moderációs alapelvek, szabályok.
A Műhosz elnöksége áttanulmányozta és jóváhagyta ezeket. A mindenkori moderátoroknak ez
szabad kezet biztosít a fórum rendjének fenntartásában.
A jelenlegi moderátorok: Pállfy Zoltán /Dark Wader/ és Klément Ferenc /főnök/.

Most mindenki tiszta lappal indul, remélhetőleg nem kényszerülnek a moderátorok komolyabb szankciók
használatára, hisz a cél az, hogy mindenki jól érezze magát ezen a fórumon.

Józsa Péter
manitou
Tisztelt Sporttársaink,

kialakult a III. Nemzeti Bajnokság idei versenyeinek végső sorrendje. Mint látható, a San-os verseny
átkerült novemberre, időbeli helyét új belépőként a neves bosnyák víz, az Una vette át. 0139-yes.gif

Tehát:
-június 22-24, Aranyszarvas Kupa, Ménesi tó
-július 13-15, Fish-Fantom Kupa,Körös
-augusztus 3-5, Bogaras Kupa,Ipoly
-szeptember 7-9, Sajó Kupa, Sajó
-október 12-14, Bosznia, Una folyó
-november 2-4, Lengyelország, San folyó

A kvalifikációs besorolások nem változtak (lásd két közleménnyel lejjebb),
az Una versenyének besorolása a San-hoz hasonlóan kiemelt kvalifikációjú lesz.
Az idő haladtával folyamatosan figyelemmel kísérjük a vesenyek alakulását,
és tájékoztatni fogunk mindenkit az aktuális történésekről.

Ezúton köszönjük a szervezők fáradozását, pecában gazdag Húsvéti Ünnepeket
kíván a MŰHOSZ Elnöksége nevében

Somogyi Péter
a MŰHOSZ elnöke



manitou
Tisztelt Legyes Társaim,

Május 11-én Prágában sporttörténelmi eseményen voltunk jelen,
a FIPS-Mouche aktuális kongresszusán vettünk részt. Az ott tárgyalt 13 napirendi pont
egyikében voltunk közvetlenül érintettek, a MŰHOSZ nemzetközi szövetségbe történő
felvételének ügyében. Általános tájékoztató után, melyet James Ferguson, a FIPS-Mouche
elnöke tartott, a jelenlevők 19:1 arányban megszavazták a MŰHOSZ-t a legyes szövetség
tagjainak sorába.
Ettől a pillanattól kezdve a MŰHOSZ képviseli Magyarországot a szövetség nemzetközi versenyein,
így az idei Európa Bajnokságon is, melyre a tavalyi bajnokság első négy helyezettjét, File Istvánt,
Hárságyi Balázst, Farkas Szabolcsot, és Pünkösti Zsombort, valamint Dénes Ádámot mint csapatkapitányt delegáltuk. Az idei EB-vel kapcsolatos információkat a www.effc.no weboldalon tekinthetitek meg.
A csapat EB-re történő kijuttatása komoly pénzügyi felkészülést is igényel. Ezúton szeretném
a Tagság érintett személyeit felkérni, hogy hátralékaikat haladéktalanul legyenek szívesek befizetni. Ha ezen felül bárkinek módja, lehetősége van támogatni az EB-re utazó csapatot,
kérjük tegye meg. Köszönjük.


Üdvözlettel a MŰHOSZ Elnökségének nevében,



Somogyi Péter
a MŰHOSZ Elnöke


Budapest, 2007. június 03.
romi
Urak és Úrnők!

Akik még nem fizették be a 2007. évi tagdíjakat azok most megtehetik.
A Műhosz számla száma: 13597539-12302010-00022739 KDB bank.
Közleménybe a illető neve szerepeljen feltétlenül!!!!!!!!!!
Köszi :Romi
manitou
Tisztelt fórumlakók, 0139-yes.gif

a Versenybizottság elkészült az idei bajnokságra vonatkozó Versenyszabályzattal,
melyet a http://www.muhosz.hu/pages/h_aktualis.html weboldalon lehet tanulmányozni,
letölteni. A Szabályzattal esetlegesen felmerülő kérdésekkel Gégény Viktort, és / vagy
Józsa Pétert kereshetitek.

Jó felkészülést kívánva az idei szezonnyitó Fish-Fantom Kupához,

üdvözlettel,
a MűHOSz vezetősége nevében

Somogyi Péter
0169-rock.gif 0169-rock.gif 0169-rock.gif
manitou
Szolgálati közlemény smile.gif

A műlegyező válogatott repülőgépe holnap, 2007. augusztus 21-én, 13.40-kor indul
Norvégiába, az idei Európa Bajnokságra.
Találkozó: Ferihegy / Terminál I. délelőtt 10 óra. Minden érdeklődőt szeretettel várunk !

Az utazó csapat:
File István, Hárságyi Balázs, Farkas Szabolcs, Pünkösti Zsombor és Dénes Ádám (csk).
Ádám az EB ideje alatt folyamatosan tájékoztat minket az épp aktuális történésekről.
Jó utat, eredményes versenyzést kívánunk.

A MŰHOSZ Elnöksége nevében

sok szeretettel,

Somogyi Péter
MŰHOSZ Elnök
manitou
Tisztelt Tagság,

a következő évi Közgyűlés 2008. Január 26-án, szombaton délután kerül megrendezésre.
Pontos részletekkel (helyszín, időpont ) hamarosan jelentkezünk, minden MűHOSz tag
megjelenésére számítunk.

Üdvözlettel a MűHOSz Elnöksége nevében,


Somogyi Péter
romi
Adózó állampolgárok, kényszervállalkozók!
Figyelem!


A 2008. évre a Műhosznak felajánlott adó 1%-át előre is köszönjük.
A Műhosz számlaszáma: KDB bank 13597539-12302010-00022739.
A Műhosz adószáma: 18990236-2-43

Köszönettel. Műhosz
manitou
Tisztelt és szeretett horgásztársaim 0139-yes.gif ,

az év vége felé közeledvén sokszor eszemben volt, hogy írnom kellene a Fórumra
egy pár soros évbúcsúztatót, a lassan elmúlóban lévő 2007-es eszendőről és annak
eredményeiről, valamint a hamarosan kezdődő 2008-as év várható fejleményeiről.
2007-ben nagyon sok olyan dolog történt, melyek sporttörténelmileg is bevonulhatnak
a majdani feljegyzésekbe, és bízom benne hogy ez így is fog történni.
Felvételünk a FIPS-MOUCHE-ba, a Legyező Európa Bajnokság, saját Nemzeti Bajnokságunk
a felejthetetlen helyszínekkel, versenyekkel és estékkel wink.gif , hogy csak néhányat említsek,
de ellenpéldának (sikertelenség szempontjából) beszélhetnék a légykötő versenyek
iránt tapasztalt minimális érdeklődésről is. NE foglalkozzunk a dolgok előjelével, inkább
arra figyeljünk, hogy valójában MI a történés, és azt megfelelően reagáljuk le.
A 2008-as Nemzeti Bajnokság a terv szerint teljesen más rendszerben, és a Nemzetközi
Szövetség által előírt szabályokhoz történő felzárkózás jegyében fog telni.
Az új típusú Bajnoksággal kapcsolatos Szabálytervezetet hamarosan küldeni
fogjuk az alapszervezetek képviselőinek, a január 26-án tartandó Éves Közgyűlés
napirendi pontjaival együtt. Tisztelettel arra kérek Mindenkit, hogy készüljön fel
azokból a napirendi pontokból, melyekhez hozzá szeretne szólni, és
itt szeretném felkérni a Tisztelt Tagokat, hogy minnél nagyobb
létszámban jelenjenek meg a Közgyűlésen. Sok olyan napirendi pont lesz,
ahol szükség lesz a minél több szempontból történő észrevételeknek.

A 2007-es évben olyan támogatókat találtunk, akik nélkül biztosan teljesen
más évet zártunk volna. Az EB-re történő kijutásunk nem jött volna létre
az Energofish Kft., a Sikeres Sporthorgász Magazin, és a Stroft Bt. anyagi
támogatása nélkül. Óriási köszönet nekik 0139-yes.gif , és köszönjük az egyéni
támogatóknak is !!
Külön köszönet Pál Istvánnak (Energofish Kft), Árvai Györgynek (Stroft Bt)
Petrenka Noéminek és Zákonyi Botondnak (Sikeres Sporthorgász Magazin)
akik kitartó és őszinte munkával lendítették előre a MűHOSz ügyeit.

Mit kívánok a jövő évre ? sok mindent rolleyes.gif , de számomra a legfontosabb
régi álmom, mely végre kis Hazánk legyeseit egy platform alá gyűjtené.
Boldogságban, békességben, és remek pecákban gazdag 2008-as esztendőt
kívánok Mindenkinek,

BUÉK 2008 !

legyes baráti üdvözlettel,

Somogyi Péter
a MűHOSz Elnöke
romi
Uraim!
Arra kérnék mindenkit, hogy akinél maradt Mühoszos nyugtatömb azt hozza el a közgyűlésre, vagy juttassa el a Mühosz címére (Bp. 1222. Széchenyi utca 24). Ezek a tömbök már nem érvényesek, és lekell selejtezni őket. Ez NAGYON FONTOS nem elfelejteni!
Köszönettel. Romi
romi
Tisztelt Hölgyek és Urak!
A közgyűlésen hozott döntés alapján, a 2008.évi tagsági díj összege nem változik.
Tehát az első belépő: 5,000,- Ft
A már meglévő tagoknak: 3,000,-Ft
A tagdíjakat a Műhosz bankszámlájára: KDB bank 13597539-12302010-00022739 lehet utalni, vagy
a Műhosz címére lehet postázni Bp. 1222. Széchenyi utca 24.
Mindkét esetben a feladó (tag) nevét írjátok a közleménybe, ha több emberét adjátok fel, akkor is írjatok neveket vagy küldjétek el priviben, e-mailben
.
Köszönettel: Romhányi László (Romi)
romi
Üdv!
Ha valaki nem kapott tagsági kártyát az jelezze valamilyen formában.
(Domyról tudok, Suták Lilla, Lesovics Miki, Fogarasi Miki nálam van)
Köszönettel:
Romi
manitou
Jó estét Mindenkinek,

nemzetközi versenyekkel kapcsolatos rövid tájékoztató következik smile.gif .

Az Új-Zéland-i VB-re a meghívó megérkezett, de a Közgyűlésen elhangzottak
értelmében ezen a versenyen a MűHOSz 2008-ban nem indít csapatot.
Egyéni jelentkező erre a megmérettetésre nem volt.

Érkezett még egy meghívás, ez az Amerikai Egyesült Államokból,
melynek hivatalos elnevezése ;
The America Cup International Fly Fishing Tournament.
A rendezvény szeptember 8 és 12 között kerül megrendezésre
Colorádó államban. A központi helyszín Frisco városa, mely Denvertől
másfél órányi autózással érhető el.
A versenyre öt fős csapatok jelentkezését várják, a nevezési határidő
március 31. A nevezés limitált, 15 csapat indulhat.
Az érintettek részére a Versenybizottság (Józsa Péter, Virág Zoltán, Gégény Viktor)
nyújt további felvilágosítást.


A májusi, Spanyolországban rendezésre kerülő Európa Bajnokságra
még várjuk a szervezők jelentkezését.

Üdvözlettel,


A MűHOSz Elnöksége nevében,

Somogyi Péter
V.Z.
Az Amerika Kupa honlapja: http://theamericacup.com/index.html

El lehet navigálgatni, igazán érdekes vizekg és halakig...
dry
A MűHosz vezetősége felkérte Paskay Ernő barátunkat, aki a magyar műlegyes élet egyik legismertebb
alakja, hogy a jövőben a Magyar Válogatott mellett ténykedjen, mint a válogatott dobótrénere.
Úgy gondoljuk, hogy az Ő szakmai tudása van olyan színvonalas, hogy ennek a feladatnak eleget
tegyen. Nagy örömünkre Ernő elvállalta ezt a feladatot. Mivel nemcsak a dobásban jeleskedik, hanem a szalmonidás horgászatnak is tudója, így talán a dobótréneri feladata komplexebb is lehet, mint az első
hallásra tűnik. Mindenesetre versenyzőinknek mindenképpen szüksége van ilyen irányú felkészítésre,
mert gyakran kerülhetnek a nemzetközi színtéren olyan helyzetbe, ahol pont a jó dobótechnika segítheti
őket az eredményesebb szerepléshez.

Munkájához jó egészséget és sok sikert kívánunk neki!


A teljes vezetőség nevében

Józsa Péter
alelnök
dry
Részlet a 2008. évi Közgyűlésen elhangzottakból /és elfogadottakból/. A Jegyzőkönyvből, amely a fő oldalunkon megtekinthető.



-Somogyi Péter veszi át a szót és a 2008. évi Ifjúsági Eb-vel kapcsolatban ismerteti a Műhosz álláspontját.
Miszerint a Műhosz , ezen versenyen indítani csak úgy tud bárkit is, hogy a verseny finanszírozását (nevezési díj ,útiköltség, stb) a versenyző maga állja, ez vonatkozik azokra a versenyekre is ahova a Műhosz meghívást kap de az anyagi keretei miatt nem tud versenyzőt illetve versenyzőket indítani csakúgy ha azt a versenyző saját maga finanszírozza.

- Józsa Péter a 2008. évi Eb csapat kerettagjainak nevét ismerteti, valamint ebből a keretből a lehetséges utazó keret tagjait is, hangsúlyozva, hogy a Műhosz a 2008. évi Eb-ről még semmilyen hivatalos információt nem kapott ezért nem is tud a Műhosz pontos keret létszámmal kalkulálni

Nos azóta már beneveztük a csapatot.
A következő válogatott indul:

Dénes Ádám /csapatkapitány/
Gégény Viktor
File István
Romhányi László
Hárságyi Balázs

A csapatot elkíséri a MűHosz Elnöke, Somogyi Péter /önköltségen teszi/.

Az válogatott a következő szponzorok segítségével jut ki.
Energofish-Vision
peca.hu
Sikeres Sporthorgász
Stroft
romi
1% 0141-handshake.gif
manitou
IV. MŰHOSZ Nemzeti Legyező Bajnokság, 2008
Beköszöntő

Tisztelt Tagság, Tisztelt Érdeklődők !


Június 21-én kezdetét veszi a IV. MŰHOSZ Nemzeti Legyező Bajnokság, mely az eddigi évektől eltérő szervezési struktúra alapján kerül megrendezésre. Az idei rendezvénysorozat három, ún. domolykós,
és három szalmonidás versenyből fog állni. Ez lesz az első olyan Bajnokságunk, amit a FIPS útmutatása, szabályrendszere alapján szervezünk, részben ennek alapján is úgy gondolom, remek alkalom kínálkozik hogy az elmúlt bő egy év történéseit, tapasztalatait összefoglaljam. Bizonyára lesz néhány gondolat, amit nem először fogok leírni, ezeknek mégis szükségességét érzem.
A tavalyi év folyamán a MŰHOSZ felvételt nyert a FIPS-MOUCHE tagságába, ettől kezdve lehetőségünk nyílt a nemzetközi versenyeken is megjelenni. Ezek a rendezvények általában a pisztrángfélék horgászatáról szólnak, részben ez indukálta a szalmonidás versenyek számának hirtelen növekedését, ami egyben újabb kihívás, újabb lehetőség lett azok számára, akik nem rettennek meg egy nemzetközi versenyen való megjelenéstől, részvételtől.

Az elmúlt tizenöt hónap sokszor megfeszített munkával telt el. Folyamatos tárgyalásokkal, levelezésekkel, kapcsolatfelvétellel múlattuk időnket, sokszor napi második műszakban, de úgy érezzük az elmúlt időszak munkássága meghozta gyümölcsét. Ez alatt az idő alatt a Szövetség új tartalommal töltődött fel, megjelent egy új, az eddiginél sokkal felelősségteljesebb gondolkozás. Súlya lett a szónak, és a leírt, mindkét részről elfogadott kölcsönös megállapodásoknak. Folyamatosan publikálunk a Sikeres Sporthorgász Magazinban, komoly támogatást kaptunk és kapunk az Energofish Kft.-től és az Fpd.Bt-től, és hamarosan végleges szerződés jön létre a Rapala Zrt.-vel is; az idei pisztrángos Bajnokság G-LOOMIS Kupa néven fog bekerülni a MŰHOSZ majdani történelemkönyvébe.
Ezek a megállapodások nem a Vezetőség, hanem a Szövetség mindenkori érdekeit szem előtt tartva jöttek létre. Csendes öröm, de gigászi munka volt a két Európa Bajnokságon történő induláshoz megteremteni a hátteret, a tavalyi ötfordulós Nemzeti Bajnokság fordulóit megszervezni, részt venni a két hazai horgász-szakkiállításon, és mindezek mellett napi ügyes-bajos dolgainkat intézni, e-mail-ezni, telefonálni, hazai és nemzetközi kapcsolatokat ápolni.
Köszönjük mindazoknak, akik önzetlen módon segítették munkánkat, és köszönjük a visszajelzéseket,
amiket a Tagságtól kaptunk. A pozitív kritikának örülünk, de ha valakinek problémája akad, azt is meghallgatjuk, és levonjuk a tanulságot. Még mi, legyezőhorgászok sem lehetünk tökéletesek...
Feszüljön a zsinór, görbüljön a bot ! Találkozzunk június 21-én, majd az azt követő eseményeken.


Üdvözlettel

MŰHOSZ Vezetőség
manitou
Tájékoztató a Nemzeti Civil Alapítványhoz benyújtott pályázatunkról

Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Tagságot, hogy a MŰHOSZ háromszázezer Ft-os
támogatást nyert az NCA idei évre kiírt pályázatán.
A Szövetség óriási köszönettel tartozik Csorbai Andreának, aki nélkül e támogatás nem jött volna létre.

Köszönjük Andrea 0146-flower.gif 0146-flower.gif 0146-flower.gif 0146-flower.gif !!

Üdvözlettel

a Műlegyező Horgászok Országos Szövetsége nevében

Somogyi Péter
0169-rock.gif
manitou
Tisztelt Tagság,

rövid , ám annál örömtelibb bejelentés:

A MŰHOSZ elnyerte az Eger patak halászati és vízkezelési jogát.

Köszönjük Csorbai Balázs segítségét 0139-1-bow.gif,
üdvözlettel a Szövetség Vezetősége nevében,

Somogyi Péter
a MŰHOSZ Elnöke
dry
Kedves Tagság!

Valamelyik nap jött egy privi, melyben azt kérést kaptam, hogy
magyarázzam meg a jelenlegi versenystruktúrában mit jelent a kvalifikációs verseny
és mit jelent a Magyar Bajnokság, illetve melyik az OB.
Mivel már szóban is többször el kellett magyaráznom, úgy tűnik nem mindenkinek egyértelmű:

Nos.
A Boszniában megrendezett verseny az kvalifikációs volt.
A Sajó magyar bajnoki.
Az Ipoly és a San olyan ún. grand prix jellegű versenyek, melyek eredményei a Magyar Bajnokságba
és a kvailifikációs táblába is beszámítanak.

OB-t mi nem rendezünk, azt a MOHOSZ, a baráti nagy szövetség rendezi Vas megyében,
immáron harmadik éve.

Ha valakinek még mindig nem tiszta, az csak összezavarodott a dolgok bonyolultságától. wink.gif
Ilyen megesik a legnagyobbak házatáján is.

üdv,
manitou
Tisztelt Tagság,


Ha nagyon rövid akarnék lenni, akkor csak annyit írnék, hogy
az idei Közgyűlésen közösen elhatározott dolgok megtörténtek
akkori megbeszélésünk értelmében, ám a dolog ennél kissé összetettebb.

Részt vettünk az idei Európa Bajnokságon, nagy munka volt összehozni
szponzorainkkal a megállapodásokat, hiszen köztudott hogy a hazai
műlegyezés eredményessége nemzetközi szinten még bőven fejleszthető.
Ez egy hosszú út, ráadásul rögös, nem látni a végét, tehát csak kitartó
munkával, lassú léptekkel lehet előre haladni.
Mialatt az EB körüli dolgokat intéztük, összeállt egy másik csapat is, akik
az America Cup elnevezésű amerikai legyes találkozóra jelezték
résztvételi szándékukat. A meghívót erre az eseményre az év elején kaptuk,
közzé is tettük a fórumon, rögzítve azokat a lehetőségeket, amikkel rendelkeztünk.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
A tárgyalások folyamán mindig a Szövetség érdekeit szem előtt tartva kötjük
megállapodásainkat. A támogatókkal történő megállapodások mindig kétoldalúak,
hiszen szponzoraink az általuk felajánlott támogatásokért joggal várhatják el,
hogy mi is betartsuk a mindenkori megállapodás reánk eső részét.
A Rapala-Eurohold Zrt.-vel történő tárgyalás ideje alatt átmenetileg úgy tűnt
hogy mégsem tudjuk vállalni a leendő szponzor elvárásait, és a szerződés
meghiúsulni látszott. Szerencsére nem így történt, így azokban a napokban,
amikor a Szövetség által delegált csapat már Amerikában tartózkodott,
aláírásra került ez a szerződés is. Az ígéretesnek tűnő egyéni kezdeményezéseknek
amikről tudunk, idén nem lett eredménye, a MŰHOSZ így az idei évre a Sikeres
Sporthorgásszal, a Rapala-Eurohold Zrt-vel, az Energofish Kft-vel, és az Fpd.Bt-vel
(Stroft) kötött megállapodásokat.

Mint korábban írtuk, az Eger patak a MŰHOSZ első, saját kezelésű víze lett.
Október 12-én, vasárnap egy bejárást tervezünk, amikor az Eger patak
mellett sétálnánk végig. Erre a kis ünnepélyes sétára szeretettel várunk
minden érdeklődőt, családtagot, barátot-barátnőt.

Az idei kettéosztott Nemzeti Legyező Bajnokság lasSan a végéhez közeledik.
Öröm látni az új arcokat, néhányan viszont egyéb elfoglaltságaik végett
tartózkodtak az idáig oly népszerű hazai versenyek látogatásától.
Ezeket az összejöveteleket-újra leszögezném-a Szövetség érdekeit szem előtt
tartva, a Közgyűlés akaratát figyelembe véve szervezzük évről-évre,
az ezzel kapcsolatos konklúziókat pedig csak az események után tudjuk átgondolni.
Novemberben tervezünk egy év végi találkozót, ahol az idei év folyamán
felmerült kérdéseket szeretnénk átbeszélni, egyben kijelölni a jövő évi
terveket, lehetőségeket, ennek időpontja hamarosan közzé lesz téve.

Nehéz másfél év után vagyunk, de még csak az alapok lerakásánál tartunk.
Egy idézettel szeretném megköszönni azoknak, akik a Szövetség munkáját
önzetlenül segítik;


Wass Albert:Üzenet haza
/részlet/

"Maradnak az igazak és jók.
A tiszták és békességesek.
Erdők, hegyek, tavak és emberek.
Jól gondolja meg, ki mit cselekszik !
Likasztják már az égben fönt a rostát
s a csillagok tengelyét olajozzák
szorgalmas angyalok.
És lészen csillagfordulás megint
és miként hirdeti a Biblia:
megméretik az embernek fia
s ki mint vetett, azonképpen arat.
Mert elfut a víz és csak a kő marad,
de a kő marad."




Üdvözlettel a MŰHOSZ vezetősége nevében,

Budapest, 2008. Október 01.
dry
Örömmel, és a felelősség súlyának levetésétől megkönnyebbülten jelentem be minden legyezőhorgásznak, hogy
Lendvay Gyuri a kérésünkre elvállalta a fórum moderálását, s minden ezzel kapcsolatos szakmai teendőt.
Itt különös hangsúly a teendőkön van, amire Wadernek ideje nincs, én meg nem értek hozzá.
/Merthogy nem a moderálás igényli a felkészültséget/.


üdv,
manitou
Tisztelt Tagság,

a Szövetség Vezetősége november 22-én évzáró gyűlést
szervez, melyre ezúton is mindenkit szeretettel meghivunk.

A találkozó céljai:
-átbeszélni az idei év történéseit, levonni a megfelelő konklúziókat
-átbeszélni jövő évi terveinket
-felkészülni a jövő februárban tartandó Közgyűlésre.

A találkozó helyszine: Hotel Rila
2008.November 22-e 15 óra.



Üdvözlettel a Vezetőség nevében

Somogyi Péter
a MŰHOSZ Elnöke
manitou
Tisztelt Tagság,

a MŰHOSZ éves Közgyűlése 2009. február hetedikén kerül megrendezésre.
Helyszin: Hotel Rila
Kezdés: délután három óra.

Az idei esztendőben olyan fákat ültettünk el, melyek gyümölcseit jövőre, vagy az az utáni év(ek)ben
fogjuk tudni leszüretelni. Felkérem az Alapszervezetek Vezetőit, hogy a várható kertészeti munkálatok
végett smile.gif minnél nagyobb létszámban delegálják Küldöttségeiket a februári találkozóra.

A Vezetőség nevében köszönöm a 2008-ban elvégzett programok megszervezését, cikkek irását,
a részvételt a hazai és nemzetközi versenyeken.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, és közös, jókedvű programokban
gazdag Boldog Új Évet Kivánok mindenkinek,

üdvözlettel,


Somogyi Péter
(Manitou)
a MŰHOSZ Elnöke


Budapest, 2008, december 7.
manitou
Tisztelt Tagság,

egy újabb örömteli hír:
megérkezett a tavalyi 1%-os felajánlások összesített összege a Szövetség számlájára.
Köszönjük mindenkinek, aki részese az idei 202 398 Ft-nak 0146-flower.gif 0141-handshake.gif 0139-1-bow.gif .

üdvözlettel a Vezetőség nevében

Somogyi Péter
(Manitou)
a MŰHOSZ Elnöke



manitou
Tisztelt Tagtársaság smile.gif ,

a MŰHOSZ következő Közgyűlésére-mint köztudott- február 7-én kerül sor.

A Közgyűlés tervezett napirendi pontjait hamarosan küldjük az Alapszervezetek
vezetőinek, hogy a Közgyűlésre mindenki felkészülten tudjon érkezni.
Addig is néhány szóban-Többek kérésére- az idei tagdíjakkal kapcsolatos információk:

Tagdíjak, területi jegyek:
-tagsági-új belépőnek: 5000.-Ft
-tagsági-tavaly aktív tagnak: 3000.-Ft.

Az eddigi évekhez képest üdítő újdonság az Eger-patakra
érvényes területi jegyek forgalomba hozatala. Mint köztudott,
az Eger-patak a Szövetség első saját kezelésű vize, az erre
vonatkozó díjszabás a következőképpen néz ki;

-éves területi jegy az Eger patakra érvényes
Műhosz tagságival rendelkezőknek: 2500.-Ft.
-éves területi jegy az Eger patakra nem Műhosz
tagoknak: 5500 Ft
-napijegy az Eger-patakra: egységesen 1000.-Ft


A tagdíjakat és területi jegyeket a Kaland Horgászboltban
(vagy a Közgyűlésen) lehet megvenni, ezenfelül a már eddig
is bevált postai úton lehet megrendelni Romhányi Lászlótól.

üdvözlettel, a Vezetőség nevében, a mielőbbi viszontlátásig,


Somogyi Péter
(Manitou)
a MŰHOSZ Elnöke
manitou
Sziasztok,

a korábban jelzett programtervet- a rendelkezésemre álló adatbázisnak megfelelően-
próbáltam minnél több helyre elküldeni.

Ha valakinek mindezek ellenére hiányérzete lenne blink.gif, úgy kérem szerda délelőttig e-mail-ben
jelezze a muhosz@muhosz.hu-ra.


A szombati viszontlátásig,

üdv,

Somogyi Péter
(Manitou)

romi
Mindenki!
A 2009. évben is megköszönjük, ha a felajánlható 1%-ot a mi „egyházunknak” (Műhosz) ajánljátok fel.
Adó szám: 18990236-2-43
Számlasz: 13597539-12302010-00022739
Köszönettel minden Műhoszos nevében.
Romi
0141-handshake.gif
manitou
Tisztelt válogatott keret,
(teljes névsor alább)

legyetek szivesek jelentkezzetek egy rövid e-mail-ben a muhosz@muhosz.hu-n.

Gégény Viktor /u/
Faragó Zoltán /u/
Romhányi László /u/
Pünkösti Zsombor /u/
Imrik Péter
Zalánfi Attila
Sólyom László
Hárságyi Balázs /u/ (megbízott csapatkapitány)
Szabó Levente
Gábor Zsolt

Várom mielőbbi jelentkezéseteket ( hs lehet kedd estig ),

üdv

Manitou
manitou
Üdv mindenkinek,

a hamarosan megrendezésre kerülő legyező VB-n Magyarországot és a MŰHOSZ-t
Kovács Zsigmond fogja képviselni 0139-1-bow.gif .
A neves esemény június 5 és 12 között fog lezajlani, bővebb információt
itt lehet találni; http://www.worldflyfishingchampionships2009.com/

Hajrá Zigi ! Görbüljön a bot 0139-yes.gif !

manitou
Tisztelt Támogató Tagság,

az idei 1 %-os felajánlásaitokból 212 ezer Forint gyűlt össze 0156-muscle.gif ,
amit a Szövetség nevében ezúton is meg szeretnék köszönni 0141-handshake.gif .

üdv,
manitou
Tisztelt MŰHOSZ Tagság !

A Szövetség szokásos éves Közgyűlését 2010 február 20-ra jelöltük ki.
A jövő évi programtervezetet legkésőbb január közepéig el fogjuk
juttatni az Alapszervezetek Vezetőihez, hogy mindenkinek legyen ideje
kellően átgondolni.

A Közgyűlést az eddigiek szerint, a Vezetőségben történő változásokkal
fogjuk kezdeni. Romhányi László, és jómagam (Somogyi Péter) a jövő évtől
szeretnénk átadni megbízatásunkat, mivel időnk és energiánk nem teszi lehetővé
az elnökségi funkciók megfelelő ellátását.
Romi helyett a továbbiakban Csorbai Balázs fogja a Szövetség titkári teendőit intézni,
az elnöki tisztség betöltésére pedig Kovács Zsigmondot kértük fel, amit Zigi el is vállalt.
Egy hely így felszabadul a Vezetőségben, ahova meg fogunk próbálni megfelelő jelöltet találni.
Értelemszerűen a Közgyűlésnek kell a jelöltek alkalmasságát szavazással eldönteni.

A már korábban emlitett programtervezettel kapcsolatban is szivesen várjuk
javaslataitokat december 15-ig (muhosz@muhosz.hu).

A magam részéről köszönöm a majd' három évvel ezelőtti megbizást,
nem unatkoztunk, mozgalmas időszak áll a Szövetség háta mögött.
Világossá vált, hogy a korábban megfogalmazott megosztottság
megszüntetése hosszú évek munkája. Elkezdtünk valamit, ami
játéknak indult, komoly dolog lett belőle. Az út hosszú, ám tovább
kell haladnunk.....


Uff,

szeretettel,
Lendvay György
Szevasztok!

Az alábbiakat Zigi kérésére teszem közzé:

A MŰHOSz fórum jelenlegi helyén és formájában 2009. 12. 21.-én bezár. Ettől az időponttól a fórumba és képtárba nem lehet hozzászólást küldeni, képet feltölteni. A továbbiakban csak olvasható módon változatlanul a helyén marad.

Ezzel a lépéssel egy időben a http://www.ceeff.com címen egy új oldal kezdi meg a működését.
CEEFF = Central East European Fly Fishing

Az oldal abban a formában újdonságot fog jelenteni hogy a benne szereplő írásokhoz közvetlenül lehet hozzászólást, véleményt írni. Ezzel is elősegítve az egy témához tartozó ismeretek bővítését.

Természetesen továbbra is lesz fórum és képtár, csak más formában és helyen.

Minden itt jelen levő tagot szeretettel vár a CEEFF sm-rollcast.gif
manitou
Tisztelt Fórumlakosság,

A Mühosz vezetősége elnézéseteket kéri azért, hogy bár az elmúlt hetekben sok kérdés érkezett a MŰHOSZ és a CEEFF fórumokkal kapcsolatban, eddig nem tudtuk érdemben a fórum átállását véglegesíteni.
Mint korábban olvashattátok, a CEEFF fórum létrehozását leginkább a MŰHOSZ fórum
körül kialakult kényes technikai helyzet indokolta, erről Lendvay Gyuri már többször tájékoztatott bennünket. Ennek lényege az, hogy a fórum motor hamarosan kiszalad alólunk és a mostani verzió nem alkalmas frissítésre. Ezt azt jelentette volna, hogy egyszer csak váratlanul összeomlik az egész.
A CEEFF létrehozója, Zigi vállalta, hogy az általa megálmodott honlapon biztosit (tár)helyet a fórumnak és segít az alább részletezett változtatásokat megcsinálni. Ez egyben azt is jelenti, hogy a CEEFF fórum MÜHOSZ fórumként is üzemelni fog a jövőben.
Az új fórum struktúrája némiképpen eltér a régi fórum felépítésétől, az ezzel kapcsolatban felmerült kérdésekre- több egyeztetést követően - a következő leendő változásokat beszéltük meg a CEEFF üzemeltetőivel:

- A MŰHOSZ fórum véglegesen be fog zárni (azaz nem lehet rá majd írni), amikor a CEEFF fórumon az átalakítás befejeződik, de továbbra is olvasható lesz, amíg a motor engedi.
- A MŰHOSZ fórum teljes galéria anyaga át lesz töltve a CEEFF fórumra. Lehet, hogy a képekhez írt hozzászólások nem ugyanúgy fognak megjelenni mint a MŰHOSZ fórumon, de legalább a képanyag folytonossága fenntartható.
- A MŰHOSZ fórum szövetséget érintő alkönyvtárai és topicjai változatlan összeállításban átkerülnek a CEEFF fórumra. Itt ugyanúgy lehet majd a szövetséget érintő dolgokat tárgyalni ahogy azt megszoktuk. A többi topic a régi fórumról nem kerül át a CEEFF-re, mivel az ezeknek megfelelők már ott ki vannak alakítva (pl. Szabad a vásár, stb).
- Ha a MÜHOSZ fórum bezár, "fórum" címszó alatt lesz két topic, az egyik a régi (lezárt) MÜHOSZ fórum, a másik egy link a CEEFF oldalra, ami az ottani fórumot nyitja majd meg.
- A régi MÜHOSZ honlap www.muhosz.hu megmarad, ahol alkalmankénti frissítések és tényszerű, szövetséggel kapcsolatos anyagok maradnak, pl.: közgyűlés jegyzőkönyvek, bajnokság végeredmények, támogatók, stb.
- A CEEFF oldalon lesz egy MÜHOSZ fül, ahol a szövetség ügyei, írásai kapnak teret
- A MŰHOSZ cikkek (pl. a Sporthorgászban megjelentek) fel fognak kerülni a CEEFF honlapra
- A CEEFF honlap természetesen tartalmaz egy linket is, ami átirányít a www.muhosz.hu –ra

A MÜHOSZ fórum egészen addig írható lesz, amíg a fenti változtatások meg nem történnek. Mindazonáltal azt javasoljuk, hogy nagyobb témákba (különösen amiknek folytatását szeretnétek) ott már ne kezdjetek. Miután megvan a bezárás dátuma és a fórum leáll, lesz rajta egy pop up ablakos üzenet, ami tartalmazza a változások lényegét, hogy a fórumot ritkán látogatók is megtalálják az új felületet.

Köszönjük a türelmeteket.

Üdvözlettel: A MÜHOSZ vezetősége
A szöveges verzió nem adja vissza az eredeti lap tatalmát korrektül, nincsenek képek és formázott szövegek, az eredeti verzió megtekintéséhez: Kattints ide!.
Invision Power Board © 2001-2019 Invision Power Services, Inc.